KUDO – Operatory w Kubernetes

KUDO (Kubernetes Universal Declarative Operator) pozwala nam na deklaratywne podejście do budowania operatorów w Kubernetes. Operatory to rozszerzenia oprogramowania Kubernetes, które wykorzystują niestandardowe zasoby do zarządzania aplikacjami i ich komponentami.[…]

Read more