KUDO – Operatory w Kubernetes

KUDO (Kubernetes Universal Declarative Operator) pozwala nam na deklaratywne podejście do budowania operatorów w Kubernetes. Operatory to rozszerzenia oprogramowania Kubernetes, które wykorzystują niestandardowe zasoby do zarządzania aplikacjami i ich komponentami. Kubernetes zawiera wbudowaną automatyzację do obsługi prostych obciążeń (ang. workloads), złożone scenariusze często wymagają operatora. Właśnie w tym zadaniu pomaga nam KUDO. Budowanie operatorów w…
Przeczytaj więcej